Công nghệ nào thích hợp cho nông thôn và miền núi (ICT4D)?

Công nghệ nào thích hợp cho nông thôn và miền núi (ICT4D)?

Số người tham gia bình chọn:
6
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 15:35
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 08 Tháng 3 2016 05:32

Công nghệ nào thích hợp cho nông thôn và miền núi (ICT4D)?

Hits Percent Graph
Công nghệ Web trên Internet?
3 50%
Kho thông tin công nghệ CDROM?
2 33.3%
Hệ thống CSDL chuyên ngành (MIS)?
1 16.7%
Hệ thống thông tin địa lý GIS?
0 0%