Mạng CIFPEN Thông tin Truyền thông

Thông tin Truyền thông

Thư mời tham dự tọa đàm trực tuyến lần 2

Email In PDF.

Tiếp theo thành công của Tọa đàm trực tuyến lần 1 (đã tổ chức ngày 26/3), Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục tổ chức Toạ đàm trực tuyến lần 2 với những thông tin cụ thể như sau:

Thông báo liên lạc

Email In PDF.

Hiện nay, CCDC đang liên lạc với các tổ chức thành viên để gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web và cấp quyền đăng nhập của thành viên. Các anh chị ở tổ chức nhận được thư của CCDC xin liên lạc để xác nhận địa chỉ email nhận tài khoản và mã đăng nhập.