Bản tin VNGO

Bản tin hoạt động các tổ chức phi chính phủ Việt Nam ngày 11 tháng 5 năm 2009

Email In PDF.

Chiến lược "lách" cho doanh nghiệp việt Nam trong khủng hoảng

Ngày 8/5/2009, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo về giải pháp cho doanh nghiệp trong khủng hoảng toàn cầu.

Bản tin hoạt động các tổ chức phi chính phủ Việt Nam ngày 13 tháng 5 năm 2009

Email In PDF.

Ra mắt Hội đồng Luật sư Toàn quốc

Ngày 12/5/2009, đại hội thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã bế mạc và Hội đồng Luật sư Toàn quốc đã chính thức ra mắt với 93 thành viên. 63 chủ nhiệm các đoàn luật sư địa phương đương nhiên là uỷ viên và số còn lại là được bầu.