Mạng CIFPEN Sự kiện KOICA bước đầu hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam

KOICA bước đầu hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam

Ngày 24/12/2012, tại Hà Nội, Trưởng đại diện Văn phòng KOICA tại Việt Nam ngài Kim In và đại diện của hai tổ chức phi chính phủ Việt Nam là Trung tâm hỗ trợ & chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng và phòng chống HIV/AIDs (HHCSC)

và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) đã ký Thỏa thuận tài trợ nhỏ. Theo đó, Văn phòng KOICA tại Việt Nam đã phê duyệt hai đề xuất dự án do các tổ chức NGOs này đệ trình để giúp thực hiện các dự án tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Bình.

Ông Kim In Trưởng Đại diện KOICA và ông Phạm Văn Thành, giám đốc CCRD trao MOU

HHCSC dự kiến cải thiện đời sống của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDs thông qua việc giúp đỡ các ông bà hiện đang phải một mình chăm sóc các cháu do bố hoặc mẹ hoặc cả hai bố mẹ đã mất do HIV/AIDs. CCRD sẽ giới thiệu tới người dân các phương thức chăn nuôi mang tính bền vững giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua áp dụng công nghệ khí sinh học (biogas) và phân bón sinh học.
KOICA sẽ cung cấp tổng tài trợ trị giá khoảng $76.000 đô la Mỹ để hai tổ chức này thực hiện các hoạt động đề xuất trong năm 2013.


Ông Kim In và Đại diện của 2 VNGOs tại Lễ ký kết tài trợ
Đây là lần đầu tiên KOICA mở rộng các hoạt động hỗ trợ của mình tới đối tác là các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, bên cạnh các hỗ trợ dưới hình thức dự án ODA, chương trình đào tạo tại Hàn Quốc, cử tình nguyện viên, đối tác với các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc và hỗ trợ khẩn cấp. KOICA, cơ quan chuyên thực hiện viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc, dự kiến sẽ mở rộng quy mô và ngân sách của hình thức hợp tác mới này dựa trên sự thành công của hai dự án tiền đề này, cùng giúp các tổ chức thực hiện sứ mệnh xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam./.
Thông cáo báo chí
Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam