Mạng CIFPEN Sự kiện Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất quy mô nhỏ theo hướng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”

Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất quy mô nhỏ theo hướng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”

Email In PDF.

Ngày 1/11/2012 mạng An ninh lương thực và giảm nghèo đã tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất quy mô nhỏ theo hướng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

Tham gia buổi hội thảo có trên 50 người đến từ các tổ chức trong và ngoài mạng cifpen. Đặc biệt, hội thảo đã được đón các khách mời:
TS. Chu Tiến Quang – Viện Quản lý kinh tế trung ương
Trịnh Ngọc Thanh – Viện Năng lượng môi trường
Nguyễn Thu Giang – văn phòng VUSTA
Trần Thị Nga – tổ chức GRET
Các ông/bà Lê Hoàng Yến; Nguyễn Thị Vân; Vũ Văn Đức – Trung tâm giáo dục không chính quy và phát triển cộng đồng.
Nguyễn Văn Nghĩa – Trung tâm phát triển sáng tạo xanh
Phạm Đình Cường – Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
Nguyễn Hữu Thân – Trung tâm vì con người và rừng
4 hộ tham gia thực hiện mô hình
Báo Kinh tế nông thôn
Tạp chí Năng lượng
O2 TV


Mô hình nông nghiệp bền vững quy mô nhỏ đang là mối quan tâm của rất nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế trong bối cảnh Biến đổi khí hậu toàn cầu và nguy cơ khủng hoảng lương thực luôn tiềm ẩn. Ở Việt Nam, tổ chức AAV cũng đã rất quan tâm đến mô hình này. Trong mấy năm qua, các mô hình nông nghiệp bền vững quy mô nhỏ được nghiên cứu, triển khai thực hiện ở rất nhiều chương trình của AAV, nhất là ở Hòa Bình. AAV đã hỗ trợ mạng CIFPEN thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu, hội thảo và vận động chính sách về nông nghiệp bền vững.
Bằng các nỗ lực của mình, trong nhiều năm qua các thành viên của mạng CIFPEN đã xây dựng thành công nhiều mô hình NNBV và đã thực hiện việc tài liệu hóa các mô hình này. Cuốn sách Mô hình nông nghiệp bền vững được biên soạn và xuất bản với sự hỗ trợ của AAV vừa là thành quả vừa là minh chứng cho các hoạt động trên.
Tuy nhiên các mô hình NNBV của mạng CIFPEN đang nằm rải rác ở nhiều địa phương và chưa thực sự được hoàn thiện theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc này đã chưa gây được tác động lớn trong việc học tập, trao đổi kinh nghiệm và chưa đủ sức thuyết phục trong vận động chính sách.
Hoạt động này nhằm tập trung hóa và hoàn thiện (Theo hướng thích ứng với BĐKH) các mô hình NNBV đã thành công của mạng CIFPEN trong phạm vi 2-4 xã tại huyện Hà Trung, Thanh Hóa nhằm tạo ra sự tương tác giữa các mô hình và gây tác động rõ nét đến việc học tập, trao đổi kinh nghiệm đồng thời nâng cao sức thuyết phục trong vận động chính sách về NNBV quy mô nhỏ và xây dựng nông thôn mới trong bối cản BĐKH.
Tham gia vào quá trình xây dựng mô hình là các đơn vị thành viên của mạng CIFPEN đã có mô hình NNBV thành công. Trong đó tập trung vào các tổ chức: Hội làm vườn Thanh Hóa, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Cộng đồng Nông thôn CCRD; Trung tâm Dân số Môi trường và Phát triển PED và Trung tâm Tư vấn Truyền thông và Phát triển CDCC.


Hoạt động đã xây dựng cách tiếp cận xây dựng mô hình NNBV quy mô nhỏ tuân thủ các nguyên tắc và phương châm sau:
o Nguyên tắc 1: Hỗ trợ phát triển đồng thời nhiều mô hình trong 1 địa bàn.
Dự án sẽ chọn các xã có điều kiện và mong muốn hợp tác với xây dựng mô hình, trong mỗi xã người dân sẽ có quyền chọn dự án.
o Nguyên tắc 2: Hỗ trợ nhiều mô hình trong 1 hộ.
Việc phát triển nhiều mô hình trong 1 hộ là cách tiếp cận mới. Điều này tạo ra sự tương tác giữa các mô hình, điều này cũng có nghĩa không chỉ mô hình nông nghiệp bền vững mà còn tạo ra hệ sinh thái thân thiện.
o Nguyên tắc 3: Người dân có Quyền:
Theo ý tưởng ban đầu về các loại mô hình mà CIFPEN dự định hỗ trợ, người dân trong xã dự án có quyền chọn mô hình mà họ cho là cần thiết và phù hợp với điều kiện hiện có của gia đình họ. Từ trước đến nay cách tiếp cận “Dự án chọn hộ” tham gia, thì trong dự án này thực hiện phương pháp tiếp cận mới “Hộ chọn các hoạt động của Dự án”.
o Nguyên tắc 4: Người dân làm Chủ:
Người dân là người chủ thực sự của các mô hình, dự án chỉ hỗ trợ kỹ thuật, vật tư dựa theo điều kiện và hoàn cảnh của từ hộ. Nguyên tắc này sẽ làm cho dự án thực hiện theo 2 phương châm chiến lược:
i) Hỗ trợ hoàn thiện các mô hình hiện có để làm cho mô hình ấy trở thành bền vững;
ii) Chỉ hỗ trợ mô hình mới khi người dân thấy cần và đủ điều kiện cơ bản khả thi để áp dụng và họ có quyền lựa chọn.  Nguyên tắc này vừa đảm bảo tính bền vững, vừa tạo ra sự tham gia với tư cách người chủ thực sự của mô hình.
Bốn nguyên tắc trên là cách tiếp cận mới mà CIFPEN đang nỗ lực thực hiện để có thể tổng kết thành bài học kinh nghiệm có giá trị.


Như vậy, theo các nguyên tắc này dự án không có tiêu chí chọn hộ, mà chỉ có tiêu chí chấp thuận hộ tham gia dự án, các tiêu chí đó là:
• Hộ có mong muốn, sẵn sàng tham gia và có điều kiện (gồm các các yếu tố kỹ thuật và phi kỹ thuật) tham gia ít nhất 1 mô hình (Tối đa là 8 mô hình)
• Nhiệt tình  hợp tác với dự án
• Có khả năng ảnh hưởng, truyền bá kinh nghiệm ra cộng đồng.