Mỗi hộ có một vườn rau sạch

Email In PDF.

Hướng đi đã đúng, nhưng làm thế nào để thay đổi tập quán lâu đời của người dân nông thôn, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số? Để làm chắc từng bước, Hội đã tiến hành khảo sát trong toàn tỉnh và phân loại đối tượng:

 

số hộ đã có vườn rau, số hộ nuôi gia cầm và số hộ có cả vườn rau và nuôi gia cầm, sau đó phân tích nguyên nhân và xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn,phân công trách nhiệm cho từng ủy viên Ban chấp hành phụ trách kiểm tra, theo dõi. Mặc dù khi “vào trận” đã được chuẩn bị công phu, nhưng các cán bộ Hội vẫn “vấp” phải những ý kiến phản đối. Song với phương châm “kiên trì nhẫn nại, cầm tay chỉ việc”, Hội LHPN tỉnh đã chọn xã Nà Pheo, huyện Mường Chà chỉ đạo điểm bằng việc hướng dẫn Hội LHPN xã thực hiện phong trào thi đua tới từng chi, tổ Hội phụ nữ, giao cho chi đoàn thanh niên Hội LHPN tỉnh tổ chức ra quân xuống từng gia đình trong bản hướng dẫn làm đất, trồng, chăm sóc, chọn giống rau và cung cấp, hướng dẫn bà con cách thức chăn nuôi gia cầm. Kết quả, từ mô hình chỉ đạo điểm, Hội nhân rộng ra các xã xung quanh và các huyện khác trên địa bàn tỉnh.


Sau 2 năm triển khai thực hiện, đến nay phong trào đã được 100% cơ sở Hội trong tỉnh triển khai, với38.937/101.169 hộ có vườn rau sạch và nuôi từ 5 con gia cầm trở lên, 26.702 hộ có vườn rau sạch và 19.169 hộ nuôi gia cầm.
Hiệu quả của mô hình khẳng định hướng đi đúng đắn, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu sát thực của hội viên, phụ nữ, đồng thời thể hiện sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội trong thời kỳ hội nhập.
Lan Hương
Báo Phụ nữ Việt Nam, số ra ngày 18/10/2010