Giới thiệu Giới thiệu technoaid

Giới thiệu Technoaid

Email In PDF.

"Trung tâm hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật mới cho nông dân và miền núi", viết tắt là TechnoAID là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của các nhà khoa học vàcông nghệ, nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế vàquản lý, phát huy tài năng, trí tuệ của họ để đóng góp vào chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm, điển hình cho các vùng nông thôn, miền núi, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.

Trung tâm TechnoAID có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, tự chủ về tài chính, hoạt động theo Điều lệ đã được Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phê duyệt phù hợp với pháp luật Việt Nam với tôn chỉ, mục đích của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các bên có liên quan về mọi hoạt động của mình.

TechnoAid có các mục tiêu chương trình sau:
Mục tiêu CT-1: Phát huy quyền làm chủ xã hội của người nghèo theo luật pháp của nhà nước Việt Nam nhằm giúp cho họ có được những điều kiện sinh sống cơ bản và ổn định.
Mục tiêu CT-2: ủng hộ chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương thực hiện các chương trình phát triển hiệu quả vàminh bạch với tinh thần trách nhiệm cao đối với người dân ở cấp cơ sở.
Mục tiêu CT-3: Thúc đẩy sự công bằng xã hội và bình đẳng về giới
Mục tiêu CT-4: Giao quyền hành và trách nhiệm quản lý các hoạt động của TECHNOAID cho cán bộ TECHNOAID và đối tác ở cấp xã và ưu tiên người địa phương đặc biệt các nhóm dân tộc thiểu số trong việc tuyển chọn làm cán bộ và quản lý của TECHNOAID.
Mục tiêu CT-5: Liên kết với các tổ chức quốc tế, các cơ quan đoàn thể của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam để học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, cung cấp và tiếp nhận sự giúp đỡ.
TECHNOAID sẽ vận động các nguồn tài trợ của ngân sách nhànước và các tổ chức quốc tế hoặc thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan nhà nước và quốc tế trong khuôn khổ năng lực của mình để tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đề ra./. 

Trụ sở chính của trung tâm tại Hà Nội:
Địa chỉ trụ sở: 177 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ Trung tâm: số 2, ngách 64, Ngõ 67, Thai Thinh, Đống đa, Hà nội
Điện thoại: (84-4) 5624487 Fax: (84-4) 5624489
Account: 0021000694527, Ngân hàng Ngoại thương Hà nội (VietComBank) CIF:672880
E-mail:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tổng biên tập: Nguyễn Như Thắng, Thạc sỹ CNTT.

Văn phòng 2 tại Điện Biên Phủ
Địa chỉ: 16 Mường Thanh - Thị xã Điện Biên - Điện Biên Phủ
Điện Thoại: (84) 023 926 456 Fax: (84) 023 924 023 (mobile: 0912064078)
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Website: www.technoaid.org, www.technoaidvietnam.org