Tin tức - Sự kiện Sự kiện Tập huấn “Kỹ năng Viết đề xuất dự án”

Tập huấn “Kỹ năng Viết đề xuất dự án”

Email In PDF.

Trong các ngày từ 14/5/2012 đến 17/05/2012, tại phòng họp số 3 Nhà khách Văn phòng Quốc hội số 02 Hoàng Cầu, Hà nội mạng CIFPEN đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng Viết đề xuất dự án” cho Ban điều hành mạng CIFPEN có mở rộng thêm một số tổ chức thành viên.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2 thuộc dự án “Tăng cường Năng lực cho các VNGO nhằm Phát triển toàn diện có sự tham gia (VNIPD)” do Đại sứ quán Ai-len tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD), mạng CIFPEN phối hợp với Tổ chức CHF Canada triển khai. Tham gia khóa tập huấn có 15 cán bộ từ các tổ chức thành viên mạng CIFPEN. Giảng viên là chị Mary Heather White, chuyên gia nâng cao năng lực của tổ chức CHF Canada giảng dạy.

Khóa tập huấn có 2 mục tiêu chính là: 1) Giúp học viên hiểu được phương pháp và các kỹ năng viết đề xuất dự án phù hợp với yêu cầu của các nhà tài trợ quốc tế; và 2) Thực hành viết đề xuất dự án và chọn ra 03 đề xuất dự án tốt nhất gửi cho các nhà tài trợ liên quan.

Nội dung tập huấn bao gồm: 1) Rà soát các thông tin về Kêu gọi viết đề xuất dự án và phân tích cơ hội; xu hướng và mong đợi của các nhà tài trợ quốc tế; 2) Kỹ năng viết và xây dựng đề xuất (đánh giá, mục tiêu, khung logic, phân tích chi phí, nhóm dự án, quản lý, giám sát & đánh giá, ngân sách); và 3) Cách thức kết nối với các nhà tài trợ tiềm năng.