Mạng CIFPEN Tin tổng hợp Tọa đàm kết hợp thăm quan mô hình “Mạng CIFPEN với hoạt động Giảm nhẹ biến đổi khí hậu, góp phần giảm phát thải khí nhà kính-GHG”

Tọa đàm kết hợp thăm quan mô hình “Mạng CIFPEN với hoạt động Giảm nhẹ biến đổi khí hậu, góp phần giảm phát thải khí nhà kính-GHG”

Email In PDF.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2 thuộc dự án “Tăng cường Năng lực cho các VNGO nhằm Phát triển toàn diện có sự tham gia (VNIPD)” do Đại sứ quán Ai-len tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD),

mạng CIFPEN phối hợp với tổ chức CHF Canada sẽ tổ chức buổi Tọa đàm kết hợp thăm quan mô hình “Mạng CIFPEN với hoạt động Giảm nhẹ biến đổi khí hậu, góp phần giảm phát thải khí nhà kính-GHG”.

 

Địa điểm thăm quan mô hình tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà nội. Trong chuyến tham quan, đoàn đã được đại diện hội làm vườn và sinh vật cảnh xã Phù Đổng chia sẽ tình hình sử dụng hầm biogas trên địa bàn xã. Cũng trong buổi tham quan, đoàn được hội làm vườn và sinh vật cảnh hướng dẫn tham quan và trao đổi kinh nghiệm sử dụng bể biogas của các hộ là thành viên hội có chăn nuôi bò sữa và lợn.

Thăm gia đình nuôi bò sữa có sử dụng hầm biogas

Bếp đun sử dụng khí  gas sinh học lấy từ hầm biogas

Tham quan chuồng lợn xây trên hầm biogas

Trong phần tọa đàm tại hội trường số 3, nhà khách quốc hội số 2 Hoàng Cầu, các đại biểu đã được nghe báo cáo giới thiệu tổng quan về một số hoạt động/mô hình của các tổ chức thành viên mạng CIFPEN về giảm nhẹ biến đổi khí hậu, góp phần giảm phát thải khí nhà kính - GHG bao gồm các bài trình bày:
Các biện pháp giảm nhẹ  khí  nhà  kính tiềm năng trong nông nghiệp và Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu
Giới thiệu mô hình Biogas VACVINA cải tiến của Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn-CCRD
Giới thiệu mô hình bếp đun cải tiến của Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển cộng đồng-PED

Ông Đỗ Đức Khôi : Giám đốc Trung tâm PED

Ông Phạm Văn Thành- Giám đốc Trung tâm CCRD